/ iStock/Getty Images
Със заповед на кмета на Шумен Любомир Христов от днес до 30 септември се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, на моторни превозни средства и др. на територията на селата Струйно, Лозево и Черенча. Това съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Причината за забраната е намаляване на дебитите на местните водоизточници, въведеният режим на водоснабдяване от ВиК-Шумен в трите населени места и необходимостта от осигуряване на достатъчни водни количества за питейно-битовите нужди на населението.

МОСВ призовава да се пести водният ресурс

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на служителите на ВиК-Шумен, на кметовете на Струйно и Черенча и на кметския наместник на с. Лозево, допълват от общинския пресцентър.