Ученици от СОУ Сава Доброплодни участваха в семинар по здравно образование
Ученици от СОУ Сава Доброплодни участваха в семинар по здравно образование / netinfo
28 ученици ІХ –ХІ клас на от СОУ „Сава Доброплодни” в Шумен взеха участие в тридневен семинар по здравно образование. Той се проведе в град Трявна. Обучението в здравословно поведение бе организирано в рамките на проект за развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН „За да мога и утре да те обичам.....”. Проектът е защитен от екип на Сдружение с нестопанска цел „Сава Доброплодни”, в което членуват педагози от училището.

СОУ „Сава Доброплодни” е сред 147 пилотни училища от 13 общини в страната, в които се реализираи обучение на 3 групи СИП по здравно образование.