Средната брутна месечна работна заплата в Шуменско през второто тримесечие на 2022 г. е 1406 лева. Средното възнаграждение в областта се увеличава с 9,3 процента спрямо първите три месеца на годината и с 13 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 г. Това съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро (ТСБ).  

Във всички 19 икономически дейности е регистрирано увеличение на заплатите през второто тримесечие на 2022 г. спрямо първите три месеца на годината, като в процентно изражение повишението е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ ( с 20,8 процента), „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 18,1 на сто.   

Средното възнаграждение в областта обаче остава по-ниско от това за страната, което за юни е 1710 лева. По размер на средната работна заплата за юни област Шумен заема осмо място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) - 2352 лв., а с най-ниско е област Кюстендил - 1104 лева.

По предварителни данни на ТСБ, наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2022 г. се увеличават с 367, или с 0,8 процента спрямо края на март, като достигат 44 638 души.