СИП-овете по сексуално и репродуктивно здраве в Търговище продължават дейността си
СИП-овете по сексуално и репродуктивно здраве в Търговище продължават дейността си / netinfo

Тази година ще продължи работата в СИП-овете сексуално и репродуктивно здраве, създадени по проекта "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора", в пилотните училища в Търговище, информират от общинската администрация.

СИП-ове са сформирани още преди 4 години. За тях от Фонда за население на ООН бе осигурена подходяща материална база, която бе дарена на училищата. На този етап продължава да има заявено желание и подходящ капацитет за функционирането на СИП-овете - коментират директорите на учебните заведения. Във ІІ СОУ дори имат намерение в тях да включат и родители. Що се отнася до извънучилищните форми вече са създадени още два дискусионно-театрални клуба в Търговище, освен съществуващата трупа "8+". Така чрез метода "Връстници обучават връстници" и чрез езика на театъра те предават непосредствено своите послания на младежите. 

Нова възможност по проекта "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора" за общините и училищата е кандидатстването с проекти по здравно образование за сума до 100 хиляди лв. всеки.  Проектите трябва да бъдат внесени до 1 септември, като компетентни консултанти ще обучат екипите, които ще ги разработят при заявено от тях желание и наличие на конкретна идея.