СИФ ще финансира два проекта на община Шумен
СИФ ще финансира два проекта на община Шумен / netinfo
Социално инвестиционният фонд /СИФ/ към Министерство на труда и социалната политика ще финансира два проекта на община Шумен на обща стойност 173 468 лв. Единият проект е за “Разкриване на домашен социален патронаж” в село Царев Брод, който ще обслужва 12 села от северния селски район на община Шумен. Той е на стойност 87 679 лв. Другият проект е за направа на “Дневен център за рехабилитация” в Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Лозево. Неговата стойност е 85 789 лв. Община Шумен участва във финансирането с 20 % от стойността на проектите.

Двете проекти предложения бяха разработени през месец март т.г. от експерти на отдел “Европейски проекти” към Дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество” в общинска администрация Шумен.