/ iStock/Getty Images
Жителите в Шумен ще могат да изхвърлят строителни отпадъци в двора на бившето военно поделение  „Дивизията“, съобщават от пресцентъра на общинската администрация. Оттам напомнят,  че е забранено изхвърлянето им в и около контейнерите за смесени битови отпадъци и цветните съдове за отпадъци от опаковки.

Работниците от общинското предприятие по чистотата, както и от фирмите, които извозват отпадъците от разделното събиране, през последните седмици често намират в близост до т.нар. бобри или до цветните съдове от типа „иглу“ големи и тежки прозоречни стъкла и цели стъклопакети. Оставянето на тези и други строителни отпадъци до контейнерите не е разрешено. Поставени по този начин, стъклените отпадъци могат да бъдат опасни както за хората, които почистват районите около тях, така и за тези, които ги извозват или преминават наблизо. От администрацията припомнят още, че в контейнерите за битови отпадъци е забранено да се изхвърлят също мебели, килими, мокети, дрехи, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци.

Гражданите могат да предават безвъзмездно строителни отпадъци от домашни ремонти, в това число и от смяна на прозоречни стъкла, в двора на бившето военно поделение „Дивизията“ всеки ден от 8:00 до 19:00 часа, включително събота и неделя. Стъклото трябва да бъде отделено от дървената или PVC дограма, които се предават разделно.

Поставени са контейнери за събиране на малки количества, в обем до един  кубичен метър и, освен стъкло, могат да се предават и инертни материали. Съдовете са предназначени за ползване само от физически лица, отбелязват от общинския пресцентър.  

По-големи количества отпадъци от строително-ремонтни дейности на граждани или фирми се извозват до кариерата в село Златна нива след разрешение за транспортиране, което се издава след подаване на заявление по образец от девето гише в сградата на общината, допълват от пресцентъра ѝ. 
БТА