Ще обсъждат зелената система на общината и наемите на “Изложение-Търговище 2008”
Ще обсъждат зелената система на общината и наемите на “Изложение-Търговище 2008” / netinfo
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общински съвет в града.

Нуждата от нея е свързана с последните промени в Закона за устройство на територията от 2007г., където се акцентира върху режима на зелените площи. Досега в общината всички действия в тази посока са били по отделни проекти и програми. Предстои координирането на действията в тази насока от единен програмен документ.

Наредбата уточнява, че зелената система в общината се управлява от Общински съвет, от кмета на общината и кметовете на населени места. Тя регламентира начините за планиране и изграждане на зелената система, като включва специални изисквания за опазване на растителността при строителство и при поставяне и преместване на обекти.

На предстоящата сесия ще бъде обсъден и размера на сумите, които ще се събират от фирмите-участнички в “Изложение-Търговище 2008”. Предлага се цена от 50лв. за квадратен метър с изградена модулна конструкция, 40лв. на кв.м. за свободна закрита площ и 15лв. на кв.м. за свободна площ. Цените са без ДДС.