Предстои обновяване на част от ромския квартал в Търговище
Предстои обновяване на част от ромския квартал в Търговище / Диляна Стойчева
Една от най-оживените улици на ромския квартал в Търговище ще бъде цялостно реконструирана по проект. Той бе спечелен от Община Търговище в партньорство с Центъра за регионално развитие в нашия град и сдружение “Мисионис”. Общата му стойност е 415 000 евро, като общината получава безвъзмездна помощ в размер на 394 357 евро от Министерство на финансите по схема на Програма ФАР, насочена към интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите.

Името на проекта е „Подобряване инфраструктурата на квартал „Малчо Малчев” с концентрирано ромско население в град Търговище”. Договорът за реализирането му е подписан тези дни, стана ясно на пресконференция, дадена в местната администрация днес, на която присъстваха кметът д-р Красимир Мирев и зам.-кметът Румяна Атанасова.

По проекта, който ще продължи година, се предвижда цялостна реконструкция и ремонт на техническата инфраструктура на ул. „Руен”. Предстои изграждането на нов водопровод и канализация. Ще се извърши цялостно асфалтиране, ще се поставят нови тротоари. Предвижда се също благоустрояване, изграждане на кът за отдих и баскетболно игрище. Ще се монтира и икономично осветление.

В кватрала е съсреодоточено почти цялото ромско население, живеещо на територията на града. По постоянен адрес са регистрирани близо 3 200 жители; по настоящ адрес са 3 400 жители. 90% от хората в “Малчо Малчев” се самоопределят като роми.

На улица „Руен” са разположени няколко от най-важните социални звена, които обслужват жителите на квартала. Там се намират здравният пункт и банята, изградени с финансовата подкрепа на мисията на „Лекари без граница”. По ул.Руен малчуганите от Основно училище „Н. Й. Вапцаров” всеки ден минават, за да влязат в клас. В учебното заведение също се обучават предимно деца от ромски произход. Преди две години на същата улица бяха построени 23 еднотипни, едноетажни къщи, в които са настанени ромски семейства, останали без дом след наводнението през юли 2005 година. Но жителите им бяха недоволни от липсата на тротоари, асфалт и канализация. С реализирането на настоящия проект животът им чувствително ще бъде улеснен.

Според приетите през септември миналата година „Стратегия и план за икономическо развитие на малцинствените групи в Община Търговище” ще се търсят и други възможности за благоустраяване на кв. “Малчо Малчев”, стана ясно още на пресконференцията днес.