Пари за млади фермери, в Търговище вече 12 души са подали заявления
Пари за млади фермери, в Търговище вече 12 души са подали заявления / DarikNews.bg, архив
Пари за млади фермери, в Търговище вече 12 души са подали заявления
56002
Пари за млади фермери, в Търговище вече 12 души са подали заявления
  • Пари за млади фермери, в Търговище вече 12 души са подали заявления

В офиса на Държавен фонд „Земеделие" в Търговище започна приемът на заявления за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери", съобщи директорът на областната дирекция Милка Ангелова. Общият размер на финансовата помощ по мярката е равен на левовата равностойност на 25 000 евро, като те се изплаща на два транша.

Първата половина от средствата се отпуска веднага след одобрение на заявлението за подпомагане, а втората част - след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер в края на третата или четвъртата година от сключване на договора. Ангелова уточни, че помощта се предоставя за развитието на земеделското стопанство в мониторинговия петгодишен период, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения, развитие на биологично земеделие.

До момента 12 стопани от Търговищка област са подали заявления за получаване на финансовата подкрепа. Крайният срок за кандидатстване е 9 септември т.г., като след това предстоят разглеждане на молбите, одобрение и др. Тъй като, според Милка Ангелова, в изискванията за кандидатстване по мярката няма конкретни ограничения, с какво да се занимават бенефициентите, засега има подадени заявления за обособяване на парцели с трайни насаждения, отглеждане на животни, биологично сертифициране и др.

Въведен е допълнителен приоритет за кандидатите, които имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика или сертификат за завършен 150 часов курс в същите области.

Приоритет при оценка на заявленията ще се дава и на млади фермери, които са сертифицирани за биологично производство, в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или са заявили намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания".

Сред основните изисквания за кандидатстване по мярката са физическите лица или едноличните търговци са регистрирани като земеделски производители. Желаещите да получат финансовата помощ трябва да са на възраст от 18 до 40 години, като ползвателят не трябва да има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно. Останалите изисквания за кандидатстване по мярка 112 могат да бъдат научени от експертите в Областната дирекция на фонд „Земеделие" в Търговище