/ IStock
Административният съд в Шумен отмени заповед на областния управител проф. Стефан Желев, с която обяви искането за свикване на референдум в Мадара за незаконосъобразно, съобщиха от съда.

Производството по делото бе образувано от по жалба на кмета на Мадара Неделчо Неделчев, в качеството му на жител на селото, подкрепена чрез подписка за провеждане на референдум, срещу заповед на областния управител на Шумен, с искането за свикване на местен референдум с въпрос "Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от Община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан" и е прието за незаконосъобразно.

Служебният премиер назначи нови заместник областни управители

Съдът не е възприел съображенията на областния управител за несъответствие на искането и подписката с изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като с мотивите си съдебният състав е счел, че искането е инициирано в съответствие с приложимите разпоредби от Закона административно-териториалното устройство на Република България.

Поради това съдът е отменил атакуваната заповед и е върнал преписката на областния управител за ново произнасяне. Решението на съда подлежи на касационна оспорване.