/ iStock/Getty Images
Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов възразява срещу предприетите днес действия от страна на "ЕНЕРГО-ПРО" за поетапното изключване на електрозахранването на обекти на ВиК-дружествата в Добрич и Шумен и настоява за бърза проверка на законосъобразността и целесъобразността на избрания подход за уреждане на облигационните взаимоотношения между въпросните юридически лица.

Дълговете на водните двужества в Добрич и Шумен ще бъдат погасени

Това се посочва в изпратено от него писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР Иван Иванов, с копие до "ЕНЕРГО - ПРО", предоставено и на местни медии.

Според официалното съобщение, на електронната страница на ЕНЕРГО-ПРО, до днешната ситуация се е стигнало заради натрупан дълг за консумирана електроенергия в размер на 10,5 млн. лева, а предприетите действия създават огромно безпокойство сред потребителите, отбелязва Капралов.

Водните дружества в Добрич и Шумен може да останат без ток заради дългове

В качеството си на обществен посредник на Община Шумен, настоявам за спешна намеса от страна на КЕВР и проверка на законосъобразността и целесъобразността на предприетия подход за уреждане на взаимоотношенията между "ЕНЕРГО - ПРО", ВиК-Добрич и ВиК-Шумен.

Считам за недопустимо гражданите - потребители да бъдат поставени в ситуацията на заложник за натрупаните дългове във взаимоотношенията на юридически лица, които са задължени да предоставят услугите по електроподаване и водоподаване за своите клиенти, заявява в писмото си Капралов.
БТА