Общината подпомогна деца без родители
Общината подпомогна деца без родители / netinfo

В навечерието на коледните и новогодишни празници Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Шумен подпомогна по традиция и тази година децата без родители, на които комисията е назначила настойници и попечители.

През 2008 г. те са 11 и всяко дете получи по 50 лв. Средствата са осигурени от общинския бюджет.