Община Каолиново първа кандидатства по Програмата за развитие на селските райони
Община Каолиново първа кандидатства по Програмата за развитие на селските райони / netinfo
Община Каолиново е първата, която кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която стартира днес. Подаденото заявление е за подпомагане по мярка 321 – „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” пред ДФ ”Земеделие”, Областна разплащателна агенция Шумен. Проектът е озаглавен :”Стимулиране устойчивото развитие на община Каолиново чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”. Общата му стойност е 5 867 360.76 лв.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот в община Каолиново, чрез реконструкция и рехабилитация на съществуваща общинска пътна мрежа, за подобряване достъпа до основни услуги и стимулиране устойчиво развитие на общината. Цели се също да се подобрят транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна мрежа между населените места, да се намали времето за пътуването и вредните емисии в околната среда по общинските пътища, включени в проекта, както и да се създадат условия за привличане на лица, заинтересовани да инвестират в местната икономика.