/ Община Шумен
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства според възможностите си за реализацията на инфраструктурни обекти в община Шумен.

Това стана ясно на проведената среща на министър Виолета Комитова с кмета на общината Любомир Христов и заместник-кмета Боян Тодоров. В нея участваха също заместник-министрите Валентина Върбева и Захари Христов, Атанас Паскалев - съветник на регионалния министър, и Весела Начева - директор на дирекция „Търговски дружества и концесии“ в министерството, съобщиах от Общината.

Национален пленер по фотография започва в Шумен

Любомир Христов информира екипа на министерството за извършено от общината проектиране за ремонт на надлез на републиканския път София – Варна. За реализацията му е подписано споразумение, по силата на което строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Министър Комитова посочи, че ще бъде потърсена информация за хода на процедурите в АПИ.

Поставен беше и въпросът за изграждане на обходен път до действаща в момента кариера за инертни материали в шуменския квартал „Мътница“, по който да преминават тежкотоварните автомобили, вместо през жилищния район, както е в момента.

Предстои Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи най-подходящото място, където новото трасе ще се включва в съществуващата републиканска пътна мрежа, за да продължи реализацията на необходимите процедури за неговото изграждане.

На срещата беше повдигнат въпросът за ВиК проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Заместник-министър Върбева съобщи, че към момента няма информация за проблеми, които биха затруднили неговото изпълнение.

Назначена е проверка на място за счетоводно и оперативно управление на процесите във ВиК-Шумен. След приключването й, резултатите ще бъдат публично обявени, информира още заместник-министърът.