Даниела Русева ще участва в Камарата на регионите
Даниела Русева ще участва в Камарата на регионите / netinfo

С решение на Министерския съвет от 10 април 2008 г. председателят на общински съвет Шумен Даниела Русева е утвърдена в състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти в Европа към Съвета на Европа.

Конгресът заседава в две камари: Камара на местните власти и Камара на регионите. Даниела Русева ще участва в Камарата на регионите. Периодът, за който се отнася нейното участие, е две редовни сесии за мандата 2008-2009 г.