РИОСВ Русе
РИОСВ Русе / DarikNews.bg, архив
Експерти на РИОСВ-Русе взеха проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Извънредната проверка е извършена на производствените площадки на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД по повод постъпилите 13 сигнала в ранните часове на деня за миризми на химикали. Пробите ще бъдат анализирани за наличие на специфични за производството на дружествата органични замърсители в Регионална лаборатория-Русе към ИАОС.

Резултатите ще бъдат готови до седмица. В момента на проверката, „Оргахим Резинс“ АД е осъществявала дейност в 5 реактора за производство на акрилни смоли. Не са констатирани отклонения в технологичния процес. От дружеството е изискано да представи технологична схема на канализацията за проследяване потоците на отпадъчните води от двете площадки.

Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

В действащата пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ АД се заустват и отпадъчните води на „Оргахим“ АД. В пункта за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“ се следят нивата на специфични органични замърсители като бензен, толуен и ксилен. Тези органични вещества се използват в производствената дейност на „Оргахим Резинс“ АД. Данните за нивата на тези замърсители ще бъдат публикувани утре, 15 ноември, тъй като нормите са средноденонощни.