Въздухът в Русе по-мръсен през последните месеци
Въздухът в Русе по-мръсен през последните месеци / netinfo
Превишения на фини прахови частици и озон са ргистрирани през юли, август и септември от системите за мониторинг на атмосферния въздух, съобщават от екоинспекцията. Най-много превишения на фин прах - общо 13 са регистрирани в пункт “РИОСВ-Русе ”. Следват тези от “Хлебна мая ” и “ЖИТИ”.

Превишенията са средно 1.32 пъти над максимално допустимите концентрации. Системата, разположена в Силистра е отчела само 3 превишения на прах с незначителни отклонения от нормите в пункт “Профсъюзи”.

По отношение на озона има регистрирани по две отклонения в пунктовете “РИОСВ-Русе” и “ЖИТИ”, в пункт “Профсъюзи “Силистра” – 7 и “Лесилмаш” Силистра - 2. Това се дължи на високите температури, отчетени през август месец.

За повишените концентрации на атмосферните замърсители оказват влияние основно пътния транспорт и усилената строителна дейност през периода.