/ netinfo
На 6 декември, на тържествена церемония в Централен военен клуб-София, Русенският университет беше удостоен със Знак за качество за работата си по програма Еразъм+. Събитието се състоя по време на традиционната Валоризационна конференция по програма Еразъм+, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ - София, който е Националната Еразъм агенция в България.

Боксьорката Габриела Димитрова е Спортист на Русенския университет за 2018 г.

Участие в Конференцията взеха: г-н Георг Георгиев - заместник-министър на външните работи и г-н Петър Николов - заместник-министър на образованието и науката, представители на Министерство на младежта и спорта.

Коледен базар с изделия, изработени от потребителите на социални услуги

В приветствията си двамата заместник-министри подчертаха изключителната значимост на Програма Еразъм+ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Студенти избраха проф. Нейко Стоянов за „Будител на Русенския университет”

Изпълнителният директор на ЦРЧР - г-н Петьо Кънев - поздрави представителите на наградените институции и направи обзор на проектите и дейностите, осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм+“ и съпътстващите дейности. Над 39 милиона евро ще отпусне Европейската комисия по програмата „Еразъм+“ за проекти, както и за други съпътстващи дейности през 2019 г. Бюджетът е увеличен със 7 процента спрямо настоящата година.

Четвърто издание на RuseConf в Русенския университет

От финансирани 271 проекта по Програмата  през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество, като сред тях университетите са само 4 – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински университет-Варна, Висшето училище по мениджмънт-Варна и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

От името на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф.дтн Христо Белоев наградата получи заместник-ректорът по интернационализация и комуникационна политика проф. д-р Юлиана Попова.