/ netinfo
Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява ученически конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“ на тема „ВОДА ЗА ВСИЧКИ“, с подкрепата на РИОСВ-Русе и  ВиК ООД. Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата - 22 март, който през настоящата година се провежда под мотото „Вода за всички“. 

Русенският университет обсъди създаването на образователна мрежа в областта на цифровото обучение

Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната - 11 и 12 клас. Те трябва да изработят и представят мултимедийна презентация. Пълните условия за кандидатстване са обявени на интернет страницата на университета https://www.uni-ruse.bg/news .

Фестивал на фенерите ще се проведе в Русенския университет

Резултатите от конкурса ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите средното си образование ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

Краен срок за предаване/изпращане на презентациите е 17.00 часа, на 22 март, а резултатите ще бъдат обявени на 29 март.