Русенски университет
Русенски университет / netinfo

Русенският университет проведе работна среща с учители от Русе и региона и обсъди създаването на образователна мрежа в област „Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи“.

Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че  Русенският университет поставя силен акцент върху цифровизацията в областта на образованието и адаптирането на учебното съдържание към дигиталното поколение.  Д-р Росица Георгиева, Началник управление на Регионално управление на образованието-Русе изказа мнението си, че университетът е сърцето на града, където се прави наука, която ние трябва да използваме за доброто на нашите деца. На срещата присъстваха деканът на Факултет Електротехника, електроника и автоматика - проф. дн инж. Михаил Илиев, който е и ръководител на проекта за Русенския университет,​ деканът на Факултет Природни науки и образование - доц. д-р инж. Десислава Атанасова и преподаватели, работещи в сферата на информационните технологии.  

Мрежата се инициира в рамките на националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, финансирана от Министерството на образованието и науката, с общ бюджет от 3 150 000 лв. и период на изпълнение две години (2018-2020 г.)

Конкретната цел на програмата е разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и обогатяване на международното научно сътрудничество, като се осигури отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени, докторанти и ученици от различни научни области.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума за изпълнение на  националната научна програма, заедно с още 10 български университета с доказан капацитет в областта на информационните и комуникационни технологии.