Ректорът на Русенския университет чества 50-годишен юбилей.
Ректорът на Русенския университет чества 50-годишен юбилей. / netinfo
Почетен плакет от кмета ще получи ректорът на русенския университет по повод своя юбилей. Доц. Христо Белоев навършва днес 50 години. Честването ще бъде от 11 часа в сградата на висшето училище.

Доц. Белоев развива разнообразна дейност в Русенския университет “Ангел. Кънчев” като преподавател и талантлив научен работник. Изкачва последователно стъпалата на академичната йерархия-от асистент до доктор и доцент.

От 2003 до 2007 година доц. Белоев е Декан на най-стария факултет на университета-Аграрно-индустриалния факултет, а от 27 октомври, миналата година, е Ректор на Русенския университет.

Доц. Белоев е член на редица международни организации в областта на земеделието, като ISTRO (Международна организация по почвообработка) , ESSC (Европейска организация по защита на почвата) и др.

Той е зам. главен редактор на специализираните издания –вестник “Земеделска техника” и списание “Механизация на земеделието”, член е на редакционната колегия на списание „Селскостопанска техника” и на още 2 чужди издания. Доц. Белоев е автор и съавтор на над 100 научни статии, учебници и патенти. Той работи за развитието на селскостопанската наука у нас и в чужбина. Участва активно в научни проекти. Член е на специализиран научен съвет по Земеделска техника към ВАК, както и на управителния съвет на асоциация “Устойчиво земеделие” и на управителния съвет на индустриален клъстър “Селскостопанска техника”.

Доц. Белоев е общински съветник към Община Русе, носител на златна значка на общината.