Японски студенти ще се обучават в РУ Ангел Кънчев
Японски студенти ще се обучават в РУ Ангел Кънчев / netinfo
Договор за сътрудничество подписаха Русенският университет „Ангел Кънчев” и Университетът в град Кобе, Япония. В продължение на четири години висшите учебни заведения ще си обменят научен опит в областта на енергийната ефективност в селското стопанство и възобновяемите енергийни източници в земеделието.

Двама японски студенти ще се обучават в Русенския университет. Едномесечна специализация в Кобе ще проведе студент от българския университет. Японската страна е изразила готовност да финансира и пълното обучение на двама докторанти през следващите години.