Променят условията за получаване на помощи от ЕС
Променят условията за получаване на помощи от ЕС / Дарик Русе, архив

6495 молби за отопление са подадени за този отоплителен сезон в русенска област, съобщи директорът на регионална дирекция „Социално подпомагане” Татяна Дончева. От тях са одобрени 5435, а на 1069 от желаещите е отказано. 700 от тях не получават помощ заради надвишаване на допустимия доход. За тях обаче ще има шанс да получат помощи от интервенционните запаси на ЕС, при следващия програмен период.

До тогава условията ще бъдат променени така, че помощ ще могат да получат лица, чийто доход не надвишава 236 лв. Дончева отчете, че за миналата година е намалял броят на лицата, ползващи месечни помощи и помощи за деца, както и на хората, на които се отпускат помощно-технически средства. Броят на хората с увреждания, подпомагани от Социално подпомагане остава същият