Отново броят зимуващите водолюбиви птици
Отново броят зимуващите водолюбиви птици / снимка:Николай Петков, БДЗП

39-то поредно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България се провежда от днес до неделя. Инициативата е на Българско дружество за защита на птиците. В преброяването ще се включи и уредникът от отдел „Природа“ към Регионалния исторически музей – Русе Красимир Киров. Специалистите от отдел „Природа“ участват във всички среднозимни преброявания, като тази година наблюденията в русенския район обхващат поречието на река Дунав от село Бръшлен до Дунав мост.

В инициативата се включват над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците.

 

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”.