/ БГНЕС
Около 1700 първокурсници прекрачиха прага на Русенския университет. Това съобщи на откриването на новата учебна година ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Академик на БАН дари книги на Русенския университет

Той каза, че броят на първокурсниците не се различава от последните години. "Целите, които си бяхме поставили, са изпълнени", каза Белоев. По повод на пандемията ректорът обясни, че учебната година започва присъствено, като желанието е първият семестър да завърши по този начин.

Заради ситуацията ръководството на университета е разработило няколко варианта. "Ако се наложи, ще се изваждат поетапно студенти, курсове или специалности", обясни Белоев.
Например, ако епидемичната ситуация се влоши, в началото в онлайн обучение ще преминат Юридическият факултет, Бизнесфакултетът и факултетът "Природни науки и образование.

Студентите в техническите специалности и от Здравния факултет ще учат до последно присъствено. "Ако се наложи да намалим входящите потоци в сградите на университета, онлайн ще минат първо студентите от трети и четвърти курс, а накрая ще са второкурсниците и първокурсниците. Най-крайната мярка ще бъде всички студенти да се обучават онлайн", обясни Белоев.

По време на церемонията ректорът заяви, че Русенският университет работи изключително успешно вече 76 години и е в услуга на младите хора, бизнеса и обществото. Международното признание и успешно приключените проекти показват, че това е образователна институция, която следва технологичното развитие и новите научни тенденции в света.

Студентите на Русенския университет ще учат онлайн в началото на новия семестър

Университетският колегиум включва повече от 400 професори, доценти и доктори. Лабораториите са оборудвани с последните иновативни технологии на водещи бизнес- и научни организации.

Белоев припомни, че в момента се изгражда новият научно-изследователски комплекс, реновират се и студентските общежития. На церемонията бе връчена и учредената от "София Франс Ауто" стипендия "Станчо Цонев" за Русе в размер на 2000 лева.

Тя е спечелена от Виктор Великов от специалността "Компютърни системи и технологии". Младежът е с отличен успех в края на втори курс и е носител на много награди от конкурси и състезания.
БТА