/ iStock/Getty Images
Академик Иван Попчев от БАН дари книги на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев, това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

От висшето училище казват, че в библиотеката на учебното заведение за безвъзмездно съхранение и ползване са постъпили повече от 660 заглавия на български, руски, английски и немски език. В дарението са включени разнородни научни и художествени заглавия - учебници и учебни помагала, справочници, енциклопедични издания, сборници от научни конференции, автореферати, литературни произведения.

Иван Попчев е академик на Българската академия на науките от 2003 година. Той е един от учените, поставили в БАН началото на изследванията в областта на теория на управлението, анализ и управление на риска, теория на вземане на решения, информатика, изкуствен интелект и информационни технологии, математическо моделиране и приложения в икономиката.

Акад. Иван Попчев е носител на множество отличия - орден "Кирил и Методий", почетен знак на БАН "Марин Дринов" с лента, златна значка "Проф. Асен Златаров". Той е "Доктор хонорис кауза" на Бургаския свободен университет, на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и на Шуменския университет.