Община Силистра подпомага неправителствени организации
Община Силистра подпомага неправителствени организации / netinfo

Започна подготовката за предоставяне на втора социална услуга от общината на неправителствена организация, съобщи заместник-кметът по здравеопазване и социална политика Светлана Боева. На 23 септември ще бъде проведен конкурс за НПО, което да се осигурява социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, поясни Боряна Балушева – ръководител на Общинската служба за социални услуги. Специализирана комисия подготвя конкурсната документация. Изискването за кандидатстващите НПО е да са лицензирани от Министерството на труда и социалната политика за дейността.

От месец май 2006 година женското сдружение “Екатерина Каравелова” се грижи за дейността в Дома за временно настаняване на жени, преживели насилие.

На територията на община Силистра е изградена добра система за предоставяне на социални услуги в общността, която включва още дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания, Дневния център за стари хора, Домашен социален патронаж и 22 клуба на пенсионера и хората с увреждания.