/ iStock/Getty Images
Община Русе раздава безвъзмездно компостери за домакинствата в малките населени места, съобщиха от Общината.

За целта вече са налични 320 компостера, които предстои да бъдат предоставени на желаещите домакинства. Съоръженията ще бъдат раздавани на живущите в малките населени места, тъй като там се генерира най-голямо количество зелена маса.

Община Русе асфалтира неремонтирани от 20 години улици

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, обясняват от кметството в Русе.

Чрез инициативата общината ще даде своя принос за намаляване на генерираните отпадъци и превръщането им в ресурс. Домакинствата ще имат възможност сами да произвеждат тор в домовете си.

Отделно, това ще намали и разходите за депониране на зелена маса, тъй като тя няма да бъде изхвърляна на Регионалното депо за битови отпадъци.