Образователна викторина и беседа в Административния съд

/ Административния съд
На 13 май, учениците от X “в” и “г” клас на АЕГ „Гео Милев“ участваха в среща, осъществена по Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Продължават срещите на магистрати от Административния съд с ученици

В тестова надпревара чрез популярнa онлайн платформа за интерактивно съдържание, работейки в екипи учениците провериха и надградиха знанията си за управлението в Република България, Конституцията и съдебната система.

Образователната беседа фокусира вниманието на младежите върху върховния закон в България, броя на конституциите, които са приемани в българската държава, от какво произтичат конституционните задължения на гражданите, какво е разделението на властите, какви спорове разглеждат административните съдилища и други. Гост лектор на срещата бе Елга Цонева - дългогодишен председател на Административен съд.

Отлични резултати отчете Окръжен съд – Русе за 2018 г.

В края на образователната програма десетокласниците имаха възможност да разгледат съдебните зали и да коментират функциите на всеки участник в съдебните производства. Направиха си снимки за спомен, а учениците с интерес към правните науки си пожелаха да се срещнат с магистратите вече като колеги.

Освен образователна, инициативата бе много полезна и за кариерното информиране и ориентиране на младежите. Запознавайки се отблизо с дейността на служителите на закона, задавайки им въпроси за професията и работата им, десетокласниците в бъдеще ще могат да вземат своето отговорно и информирано решение относно кариерното си развитие.

Административният съд и АЕГ „Гео Милев“ за втора поредна година осъществяват съвместни инициативи чрез интегрирането на информационно-комуникационни технологии.

Иновативният формат се прилага все по-успешно в неформалното обучение, тъй като подобрява комуникативните умения, толерантното отношение и екипната работа на учениците и подпомага процеса на усвояване на нови знания.