В периода на действие на Брикетната фабрика в Русе с основна дейност - брикетиране на въглища, до 2016 г. не са постъпвали сигнали за замърсяване на въздуха.

Това заявява служебният екологичен министър Росица Карамфилова в отговор на депутатски въпрос. Карамфилова уточнява, че през последните 5 години, на място на работната площадка са извършени 7 извънредни проверки по постъпили сигнали, свързани с дейността на дружеството, при които не е констатирано замърсяване на въздуха и на уличното платно, нито разпространение на прах извън работната площадка.

Няколко града осъмнаха с мръсен въздух

РИОСВ извършва постоянен контрол за качеството на атмосферния въздух в града, с осъществяване на текущ контрол на емитерите с планови проверки за съответствие с поставените изисквания в екологичното законодателство и издадените индивидуални административни актове, а при постъпили сигнали за замърсяване на въздуха, приоритетно се извършват и извънредни проверки.

От МОСВ уверяват, че РИОСВ ще продължи да осъществява текущ и извънреден контрол на обектите, разположени на контролираната от инспекцията територия, включително необходимите замервания на качеството на атмосферния въздух.
БГНЕС