/ Община Русе

Зам.-кметът по комунални дейности г-жа Наталия Кръстева награди децата от ОУ „Любен Каравелов“-Русе, спечелили призови места в конкурса за най–добра рисунка на тема „Опазване на околната среда“.

Подготвят виртуални лаборатории за обучение в гимназиите в Русе

В проекта на Общината са включени общо четири училища: ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Възраждане“ и СОУ „Йордан Йовков“. Конкурсът е част от проекта „Върнете ме в природата“, който е продължение на успешното партньорство между „ЕКОПАК България“ АД и Община Русе за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки.

За реализирането на проекта и изпълнението на целите ще бъдат обхванати социални и педагогически колективи, в това число всички учебни, извънкласни и обществени дейности.

Мартин Сиромахов с отлично представяне в Националния конкурс "Една Българска роза"

Закупени и предоставени в учебни заведения са 4 броя интерактивни маси, за които е възложена и изработена специална интерактивна анимация, която да визуализира начина на разделно събиране на отпадъците.

С кампанията на Община Русе ще се повишат познанията на учениците за начините на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Педагозите в училищата ще поставят темата за опазване на околната среда, като покажат на децата как те трябва да изхвърлят разделно отпадъците си от опаковки и какъв е пътят на отпадъка от неговото генериране до неговото оползотворяване.

Процесът започна поетапно със запознаване на децата с темата, предоставяне на информация и повишаване на осведомеността. След провеждането на информационно-образователните кампании, децата ще са запознати с видовете отпадъци, времето за което те се разграждат, до какви щети допринася изхвърлянето на отпадъци в природата, как трябва те да се събират разделно и по какъв начин се оползотворяват.

В същото време бяха изготвени анкети, които са индикатор за усвояване на материала, свързан с опазване на околната среда.