Мъртва риба и нефтени петна намерени в Черни Лом
Мъртва риба и нефтени петна намерени в Черни Лом / netinfo
Мъртва риба е намерена в река Черни Лом, в землището на с. Кацелово, община Две могили, съобщават от Гражданска защита. Комисия съставена от екип от екоинспекцията и на Гражданска защита, заедно с началника на Военен отдел – Две могили е извършила оглед на мястото и установила и наличие на петна от мазнина или нефтопродукти.

Взети са проби от водата за извършване на физико-химичен анализ. Подаден е официален сигнал до екоинспекцията в Шумен за проверка на евентуални замърсители от гр. Попово и съседните региони.

Изпратено е предупреждение до кметовете на общини Две могили и Русе за информиране на населението от прилежащите райони на реката. Организирано е наблюдение на Черни Лом.