петна

05.02.2008

Петна плуват по Дунав

Два сигнала за замърсяване водите на река Дунав са постъпили в понеделник в Басейнова ...
loading