Двете фирми за чистота в обща акция за извозване на отпадъците  от крайните квартали на Силистра
Двете фирми за чистота в обща акция за извозване на отпадъците от крайните квартали на Силистра / DarikNews

Работниците от фирма „Ербауер” ще помагат на колегите си от „Синева” за събиране и извозване на сметта от кварталите „Изток” в Силистра, „Деленки” в с. Айдемир, „ Дръстър” в Калипетрово и други райони, където напоследък бе нарушен ритъмът на дейността. Това е договорено по време на среща на кмета на община Силистра д-рЮлиян Найденов с ръководителите на предприятията. В рамките на ден-два ще бъдат почистени изоставените райони и ще започне извозване на снега от улиците на Силистра. Предвидено е изнасянето на снежната маса да става във времето от 22.00 до 06.00 часа. Снегът ще бъде изсипван от площадка край бившия бар „Истър” в река Дунав.