Две сови от защитен вид са изпратени в спасителен център
Две сови от защитен вид са изпратени в спасителен център / netinfo

Два екземпляра от защитения вид ушата сова бяха изпратени за доотглеждане в спасителния център в Стара Загора, съобщават от екоинспекията. Птиците са намерени в русенско военно поделение, в двора на който има гнездо на защитения вид.

След преглед във ветеринарна клиника е установено, че са в добро състояние, няма следи от наранявания и могат да бъдат изпратени в центъра.

Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие, всеки, който намери ранено диво животно или птица е длъжен да уведоми в тридневен срок съответната РИОСВ или лесничействата за предприемане на мерки.

В зависимост от състоянието, инспекцията издава разпореждане за предоставянето им на зоологически градини, спасителни центрове или пускането им на свобода.