Ден на програма „Еразъм” в Русенския университет
Ден на програма „Еразъм” в Русенския университет / netinfo
Ден на програма „Еразъм” се провежда в Русенския университет. Организатор на събитието е Центърът за развитие на човешките ресурси.

„Еразъм” е програма за повишаване качеството на висшето образование. Русенският университет събира на семинара над 80 гости от висши училища в 7 града на страната.