/ iStock
Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала преди месец по случай на непридружено дете от сирийски произход, задържано в арест в  Русе.

От пресцентъра на агенцията посочват, че това става след публикация в интернет сайт относно задържането на деца бежанци. Информацията е за непридружено сирийско дете, което е задържано в ареста в Русе за срок, по-дълъг от нормативно регламентирания, заедно с пълнолетни криминални лица при крайно неподходящи условия за живот. 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е уведомила и е изискала информация от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Русе, областната дирекция на полицията, Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Велико Търново и Дирекция „Социално подпомагане“-Русе. 

1576 деца са настанени в 1359 приемни семейства към края на юли

От постъпилата информация в ДАЗД става ясно, че конкретното сирийско дете без придружител вече е настанено в бежански център в столицата. „Голяма част от тези деца, които влизат в България, са непридружени и отделени от семействата си.

Те са преживели достатъчно - наложило се е бързо да пораснат и да забравят какво е детство, какво е да си с мама и тате. Затова ние сме длъжни да им осигурим защитена и спокойна среда“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.  

Експерти от ДАЗД са участвали в междуинституционална среща, посветена на децата бежанци, пребиваващи в ареста в Русе. В нея е имало представители на омбудсмана, на Дирекция „Социално подпомагане“-Русе, БЧК, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, както и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“. 

Две от децата са настанени в Спешен прием към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Русе още на 27 юли.  По време на срещата е споделено всичко, което компетентните институции предприемат за конкретния случай на детето, повод за сигнала, като и за всеки случаи на непридружени деца бежанци, установени на територията на Русе. 

Заключението на всички в края на срещата, е че има необходимост от обучения на всички специалисти, работещи с тази целева група деца, за да могат да посрещат адекватно техните нужди и потребности.

Друг наболял проблем е липсата на преводачи, за да се осигури възможност на служителите на МВР, социалните работници и на работещите в социалните услуги за пълноценен контакт с децата. 
БТА