Държавната агенция за закрила на детето се самосезира веднага по повод телевизионен репортаж за оказано физическо насилие над дете от друго дете в град София. ДАЗД незабавно уведоми директора на Дирекция „Социално подпомагане“– Лозенец и началника на 04 РУ – СДВР за предприемане на действия по компетентност. За случая е изискана и информация и от ръководството на търговския център.

Служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ имат правомощията да работят на терен, както с детето, жертва на насилие, така и с детето, което го е извършило. При необходимост ще бъдат насочени към ползване на социални услуги, както за подкрепа, така и за преодоляване на агресивното поведение.

Агресия между ученички в столичен мол (ВИДЕО)

При всеки случай индивидуално се преценява и свикване на Координационен механизъм за насилие с експерти от всички компетентни институции – МВР, Прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане“ и представител на общинската администрация, за да се намери най-точния подход за работа с всички замесени в случая.

„Отново сме свидетели на акт на агресия между деца, заснет и тиражиран в онлайн пространството. Сигурна съм, че всички замесени деца имат своето обяснение за случилото се и ролята на възрастните като превенция, а и като последствие е отново на дневен ред. Наша задача в този момент е децата да разберат, че нещо, което им се струва безобидно и забавно, може да е твърде опасно и с тежки последствия за друго дете. Децата са изключително умни, но и също толкова чувствителни и изискващи внимание колкото и да сме заети в ежедневието. Затова е важно да намираме време и за разговори с тях по теми за комуникация и емоционална интелигентност с другите. Дължим им ги, за да удовлетворяваме потребностите им и да не стигаме до подобни ситуации “, коментира д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

В такива случаи е важно да си припомним, че разпоредба на Закона за закрила на детето забранява сведения и данни за дете да се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, на самото дете, ако е навършило 14 години и на орган, предприел мярка за закрила. От ДАЗД напомнят, че неправомерното разпространяване на такива данни може да се избегне, ако се изпратят като сигнал на тях или на друг орган по закрила, вместо да се нарушават правилата. 
БГНЕС