Чуждестранните студенти в РУ се срещат с ректора
Чуждестранните студенти в РУ се срещат с ректора / Дарик Русе, архив

Изявени чуждестранни студенти ще се срещат с ректора проф. Христо Белоев. Събитието е традиционно и дирекция „Чуждестранни студенти“ на Русенския университет го организира всяка година по случай Студентския празник.

На срещата ректорът ще отличи и поздрави най-изявените сред чуждестранната студентска общност. Младите хора имат възможност да споделят с академичното ръководство трудностите и проблемите си и да направят предложения за оптимизиране на учебната и извънаудиторната работа с тях.

В Русенския университет се обучават годишно около 500 чуждестранни граждани. През настоящата година те са от 16 страни, като новопостъпилите студенти и докторанти са 112. За образователната и научна степен „доктор“ се подготвят двама иракчани и трима виетнамци.