/ Областна администрация-Разград
По предложение на Областния управител Гюнай Хюсмен стартира едномесечно тестово замерване на качеството на въздуха в Разград. Инициативата е част от ангажимента на г-н Хюсмен за разрешаване на екологичните проблеми на жителите на Лудогорието - съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Започва едномесечно замерване на качеството на въздуха
Областна администрация-Разград

Предложението за безвъзмездно предоставяне на апаратурата, с която ще се отчита по 6 показателя качеството на въздуха в Разград, възникна преди две седмици при разговор между г-н Хюсмен и Зорница Бъчварова от „А1 България“.

Започва едномесечно замерване на качеството на въздуха
Областна администрация-Разград

Днес Бъчварова представи възможностите на Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда „Smart sense“ на работна среща на експертната комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух, която бе сформирана от г-н Хюсмен в края на 2017 г.

Започва едномесечно замерване на качеството на въздуха
Областна администрация-Разград

Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда е сред най-новите технологични решения, които фирмата предлага. В момента подобна
функционира в България само във Велико Търново.

Започва едномесечно замерване на качеството на въздуха
Областна администрация-Разград

Чрез нея има възможност за замерване с шест сензора, за Разград замерването ще е по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, финни прахови частици. Информацията от замерванията в реално време може да се препраща към до 10 телефонни или компютърни устройства чрез специална софтуерна платформа.

Започва едномесечно замерване на качеството на въздуха
Областна администрация-Разград

Членовете на комисията обсъдиха вариантите за поставяне на станцията, за оповестяването на информацията от замерванията на интернет страниците на Областна администрация-Разград и Община Разград, а също и на видеостената на Общинския културен център, за това как данните от замерванията могат да се използват за обобщения и анализи от експерти от РИОСВ-Русе и РЗИ-Разград, а също и възможностите за закупуване или използване под наем след приключване на тестовия период. Стойността на измервателната станция „Smart sense“ e 28 300 лв., а годишната поддръжка след първата година е 9600 лв. без ДДС.

ЕК: България е сред държавите с най-голяма смъртност заради мръсен въздух

В работната среща участваха: кметът на Разград д-р Валентин Василев, директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов, заместник областният управител Евгени Драганов, директорът на дирекция „Програми и околна среда“ в Община Разград Недим Тахиров, представители на фирмите „Амилум“, „Биовет“  и „Пилко“.

Мръсният въздух съкращава с година живота на всеки човек

"Това е поредното усилие от страна на Областна администрация-Разград и Община Разград да търсим заедно решение по проблема, а също и да се противопоставим с реални действия на опитите той да се използва за политически цели", коментира Областният управител Гюнай Хюсмен.

След допълнителни настройки и доуточняване на местоположението й базовата автоматична станция ще бъде пусната в експлоатация днес или в понеделник, като ще бъде обявено допълнително и къде може да се проследят данните, които отчита.