/ iStock/Getty Images
Към момента археолозите са разкрили структури - жилищни сгради, ями и хранилища, които се отнасят към късната античност
"Започнаха археологическите проучвания на ранносредновековното селище в местността „Петрова нива“ в Археологическия резерват „Сборяново“ край исперихското село Свещари", съобщи за ръководителят на проучванията гл.ас. д-р Елена Пенчева. 

Разкопките се провеждат за 15-та поредна година. Финансирането е осигурено от Министерството на културата по проект на Историческия музей в Исперих и Софийския университет „Св.Климент Охридски“.

Археолози подновиха разкопките в местността „Петрова нива“

По думите на гл.ас. д-р Елена Пенчева към момента археолозите са разкрили структури - жилищни сгради, ями и хранилища, които се отнасят към късната античност.

„Това е едно средновековно селище, като основните жилища са вкопани. Най-късният етап се състои от наземни структури - голяма верижна сграда със жилищни помещения, засечени са и следи от производствени съоръжения, свързани с обработка на желязо“, каза Пенчева.

Тя посочи, че откритите находки на обекта са свързани с бита на обитателите. Сред тях са костени шила, ножчета, игли, глинени прешлени за вретено, фрагменти керамика, част от накити. Своята студентска практика в ранносредновековното селище провеждат третокурсници от специалноста „Археология" към Софийския университет.

Както всяка година неизменна част от екипа са и археолозите от Историческия музей в Исперих Мария Николаева, Теодора Василева и Християн Узунов. За находките открити по време на проучванията се грижи Юлияна Събева - реставратор в исперихския музей. 

Археологическите проучвания в местността „Петрова нива“ ще продължат 20 дни.
БТА