/ iStock/Getty Images
Община Разград обяви прием на документи за финансово подпомагане през 2022 година на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. Приемът ще продължи до 30 ноември тази година, съобщават от общинския пресцентър.       

Документи могат да се подават от 1-во до 25-то число на месеца в деловодството на Община Разград, стая 6, партерен етаж и на e-mail: оbshtina@razgrad.bg, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

Заседанията на постоянната комисия, която разглежда и одобрява подадените заявления на правоимащите двойки, са закрити и се провеждат всяка последна седмица от месеца от 10:00 часа. Комисията се председателства от заместник-кмета по хуманитарни дейности Хабибе Расим. 

И тази година в бюджета на Община Разград са предвидени 50 000 лв. за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. Според Правилника за финансово подпомагане, който е публикуван на сайта на Община Разград в рубрика Общински съвет – „Правилници“ и в рубрика „Здравеопазване“, се отпускат средства в размер на реално направените разходи, но не повече от 2 500 лева на двойка, семейство или лице.

От началото на инициативата през 2012 г. с финансовата подкрепа от общинския фонд „Ин витро“ в Разград са се родили 17 деца.

Само през миналата 2021 г. са подпомогнати 11 семейства, родени са две двойки близначки, припомнят от администрацията. 
БТА