/ Община Разград
Теренът е с обща площ от 128 дка
Във връзка със статията „Домостроителният комбинат стана огромно сметище“, публикувана в бр.21/4466 на 21.02.2020 г. на в. „Екип 7“ Община Разград предприема мерки за почистване на нерегламентирано сметище на терена на бившия Домостроителен комбинат, съобщиха от Общината.

Община Разград

Мястото бе посетено от заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров и от директора на дирекция „Програми и околна среда“ в Община Разград Недим Тахиров. Тяхната проверка установи, че нерегламентираното сметище се намира в поземлен имот, собственост от месец март 2017 г. на фирма „Глоксиния“ЕООД.

Още две обновени детски заведения бяха открити днес

Теренът е с обща площ от 128 дка.
На собственика ще бъде издадено предписание в разумни срокове да извърши почистване на терена. Встрани от подхода към терена също има изхвърлени отпадъци. Тъй като пътят е общинска собственост, той ще бъде почистен до края на следващата седмица от сметосъбиращата фирма „Еф Си Си“.

Община Разград

Община Разград призовава гражданите и юридическите лица да спазват екологичното законодателство като изхвърлят отпадъците си на регламентираните за това места.