В началото на август жителите на града организираха протест срещу повишението на цената на водата
Общински съветници в Разград се обявиха против високата цена на водата в Разград. Калоян Монев и Антон Монев предлагат Общинският съвет да приеме нарочна декларация, с която да осъди като неправилно, незаконосъобразно и несправедливо взетото от КЕВР решение за  увеличението на цената на водоснабдителните и канализационни услуги. 

"Докладната записка на съветниците от „Кауза Разград“ е внесена в местния парламент и предстои да бъде гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет. Преди това тя ще бъде обсъдена и на заседанията на постоянните комисии", каза Калоян Монев.

В Разград протестираха срещу повишението на цената на водата

Той припомни, че предвиденото увеличение в района на Разград е с 46 % повече спрямо 2021 г. Така цената на ВиК услугата в областта ще нарасне от 3,632 лева (с ДДС) на 5,302 лева (с ДДС).

Според съветниците решението на КЕВР е незаконосъобразно и крайно несправедливо към хората от общината и областта. „На първо място, нито Общинският съвет в Разград, нито Асоциацията по ВиК към Област Разград са съгласували бизнес-плана на дружеството оператор, както и увеличението на цените на ВиК услугите.

Напротив, Общинският съвет в Разград многократно е коментирал темата за липса на консолидация във ВиК сектора, липсата на реален напредък за решаване на проблемите с ВиК услугите, лошото им качество, огромните загуби на вода, миризмите от остарялата пречиствателна станция“, посочи Монев.

Той добави, че решението е крайно несправедливо за населението в региона, защотоq по думите муq реални ползи от поскъпванията на цената на водата до момента не се наблюдават, не е отчетена социално-икономическата обстановка в общината и възможността на домакинствата да поемат този разход, както и че водата е с много лошо качество.

В декларацията съветниците настояват за преразглеждане на решението от комисията, намиране на окончателно решение за пълна консолидация на ВиК сектора в Област Разград, както и спешни действия от страна на централната и местна власт по решаване на проблемите във ВиК сектора, включително целево финансиране на проекти за воден цикъл в града и селата на общината и пълна рехабилитация на градската пречиствателна станция.

В началото на август жителите на града организираха протест срещу повишението на цената на водата. Недоволните граждани настояха цената да се преразгледа, защото вече не е поносима за домакинствата.

Организирана беше и подписка с искане прокуратурата да подаде протест срещу решението на регулатора. Срещу решението за по-високи цени на водата в региона се обяви и кметът на община Кубрат Алкин Неби.

Той подаде жалба до Административния съд в София, в която се настоява за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му. 
БТА