/ pixabay.com
Повече от 80 възрастни и хора с увреждания от община Кубрат са получили мобилни медицински и социални грижи по домовете си. Патронажните услуги са предоставени по проекта "Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат", съобщиха от Общината.

Финансирането е по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" с близо 182 000 лева. Дейностите са осъществени чрез Общинското предприятие "Социални услуги".

Над 160 фирми от област Разград са подкрепени с евросредства

Подкрепа в продължение на една година, са получили хора над 65-годишна възраст с ограничения или с невъзможност за самообслужване и такива с увреждания. Екип от социални и здравни специалисти са посещавали възрастните хора.

Общо 26 домашни помощници, са се грижили за поддържане на личната хигиена и са обслужвали други ежедневни потребности на нуждаещите се, а две медицински лица са осигурявали здравни грижи в домовете им.

Потребителите са били подпомогнати и от социален работник и психолог. За да се осигури по-голяма мобилност при предоставяне на услугите, е бил закупен и автомобил.

С приключването на дейностите в началото на октомври, екипът на проекта благодари на служителите за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се, което според тях затвърждава мнението, че проект с такова обществено значение трябва да има своето продължение.

В тази връзка предстои Община Кубрат, в качеството си на конкретен бенефициент по схемата да кандидатства за удължаване на дейностите по проекта при стартиране на новата процедура за патронажна грижа.