/ iStock/Getty Images
Финансират се допълнително и четири общини
Правителството одобри допълнителни 12 381 560 лв. за обезщетения на 1370 педагогически и 946 непедагогическите специалисти за месеците от януари до април.

Средствата се предоставят за дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Обезщетенията се изплащат на различни основания - поради намаляване на числеността на персонала, при прекратяване на трудови правоотношения или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

Отделно с 203 222 лв. ще бъдат финансирани четири общини - Троян, Цар Калоян, Смядово и Свищов. Средствата покриват разходите по включване на четиригодишните деца в задължителното предучилищно образование.

До момента правителството е одобрило финансиране за 52 общини, които създадоха условия за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка и за децата на четири години.

Осигуряването на обучение и социализация в ранна детска възраст е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции у децата.
 
Пресцентър Министерски съвет