/ iStock/Getty Images
Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград започва да приема отпадъци от 15 юли, съобщиха от общинската администрация.

Площадката е изградена по проект "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата", който се реализира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Финансирането е осигурено от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Центърът се намира на ул. "Костур" 28. Опасните отпадъци от бита ще се събират в 11 контейнера с общ капацитет 25 тона. Във всеки контейнер временно ще се съхраняват различни видове опасни домакински отпадъци. Предаването им ще се извършва в мобилни пунктове, които ще посещават по предварително обявен график населените места от община Разград.

В областния град за събиране на отпадъците са предвидени шест подвижни пункта в различни райони на Разград. Отпадъците могат да се предават и на място в Центъра.

След като се напълнят контейнерите, съдържанието им ще бъде транспортирано за последващо обезвреждане от специализирана фирма.

Предстоят и разговори за сключване на договори с останалите общини от Разградска област, за да могат техните жители също да използват услугите на Центъра за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград, допълват от общината.
БТА