/ Dariknews.bg, архив
127 сигнала за деца в риск или в риск от насилие са регистрирани в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция "Социално подпомагане" в Исперих.

Случаите, по които са работили експертите от отдела през годината са 250. В семейства на близки и роднини са настанени 36 деца, а други 38 - в Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие".

През периода са издадени повече от сто направления за оказване на психологическа помощ на родители и деца, консултиране и подпомагане от специалистите на Центъра за обществена подкрепа, сочат още данните от отчета, който предстои да бъде обсъден на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Съветниците в Исперих ще разгледат и приемат и Общинската програма за закрила на детето през настоящата година.
 
БТА