благотворителност
благотворителност / iStock/Getty Images
Нова социална услуга започва да предоставя община Исперих, съобщиха от администрацията ѝ.

От програмата за асистентска подкрепа ще могат да се възползват 56 деца и възрастни с трайни увреждания, и хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.
Потребителите ще получават помощ от асистент за всекидневните дейности. Ще бъдат назначени 19 лични асистенти. Финансирането на дейността е от държавния бюджет.

Желаещите да ползват социалната услуга и тези, които искат да бъдат наети като асистенти, могат да подават документи в административната сграда на общината.