/ iStock/Getty Images
Община Ловеч ще предоставя нова социална услуга - "Асистентска подкрепа", през тази година, съобщиха от Общината.

Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст, които нямат възможност да се самообслужват.

Община Ловеч ще ремонтира и обнови автобусните спирки в града

Услугата ще се предоставя от лични асистенти, като за тази длъжност са обявени 45 свободни работни места в дирекция "Бюро по труда"
. Капацитетът на новата социална услуга е 163 потребители. Един асистент ще обслужва средно трима потребители, при 8 - часов работен ден.

Според справка на дирекция "Бюро по труда"-Ловеч, свободните работни места в общината са 125. От тях 15 са за длъжността машинен оператор, обувно производство, десет са за машинен оператор, шиене. Търсят се също техници, механици, пакетировачи и технолози.

Фирмите се нуждаят още от началници смяна, заместник-директори, технически директори, ръководители на направления, главни технолози в преработващата промишленост, което показва, че на пазара на труда има немалко възможности за професионална реализация.